Fozgometer ... något helt nytt!

Av Jan Nielsen

Jim Fosgate är inte någon Herr-vem-som-helst.
Om det inte vore för honom, var det inte mycket som hade hetat Quadrofoni och senare surround. Inom avdelningen ljudprodukter innehar han 18 patent. Det senaste från Jim Fosgate är MC/RIAA Signature förstärkaren med rör (läs mer om den här) samt den lilla apparat som fått namnet Fozgometer. Det är den senare jag sett närmare på. Fosgates hifi-produkter tillverkas och säljs av den amerikanska firman Musical Surroundings. De står även för distributionen av Analogue Productions "The Ultimate analogue test LP", som ska användas ihop med Fozgometer. Skivan innehåller dock även flera andra spår, som tillsammans med rätt mätapparatur kan ställa in i stort sett alla parametrar vid spelning av vinylskivor.

Azimut justering

Bland alla de justeringar man ska igenom när man sätter upp en arm och pickup är azimut. Rent praktiskt är det nålens vinkling i skivspåret. Om du ser på pickupen framifrån, så är det den vinkling som sker när pickupen vippas höger/vänster, så nålen (inte huset) står i en vinkel på 90 grader i spåret. Det är inte alla tonarmar som har denna möjlighet, men den är viktig. Vissa av Ortofons pickuper har en liten förhöjning på mitten så att huset kan vippas genom att spänna/lossa de två skruvar som fäster pickupen i huset - riktigt smart!
Korrekt inställd azimut säkrar optimal kanalseparation och därmed en större och mer väldefinierad ljudbild. Normalt utför man denna justering genom att se på pickuphuset följt av en massa lysning på kända skivor. Det är ett långsamt och något osäkert tillvägagångssätt.
Eftersom vinkeln på pickuphus och nål inte nödvändigtvis är samma kan det bara bli på en höft. 
Fozgometer klarar detta rent elektriskt ihop med tidigare nämnda testskiva. Första steget är att använda ett monospår och kolla om kanalbalansen är okej. Enligt manualen kan man ta signalen direkt från skivspelaren om man har en hyfsat hög output. I praktiken betyder det en MM pickup. I annat fall måste man använda en tape out eller pre out utgång. Om man eventuellt  använder en extern RIAA kan man ta signalen därifrån. Jag har sådan tur att jag har hela två tape out på min förförstärkare, så här var det inga problem. En justering för känslighet på ingången av Fozgometern skulle kanske vara en god idé. Något helt annat är om det egentligen är optimalt att mäta på en signal som inte är RIAA korrigerad?

Resultatet

På de två armar och pickuper jag provade var det absolut ingen skillnad mellan kanalerna. Visaren rörde sig inte och den gröna lysdioden märkt "center" lyste fint. Allt okej, så ska det vara. De nästa spåren på skivan är till justering av azimut. Reellt sett mäts överkörning (kanalseparation) från vänster till höger kanal och därefter motsatt. Det indikerades en mindre skillnad på båda pickuperna. Nu finns det inte någon egentlig mätskalefaktor, så det är svårt att säga hur mycket det rör sig om. Det visade få indelningar på visarinstrumentet mellan de två kanalerna. På min Triplanar är det en bagges att justera för sådant, så jag skruvade åt ena hållet och skillnaden blev större, lite åt andra hållet och efter ett par försök visade de två kanalerna lika utslag och samtidigt en något högre nivå - alltså en högre kanalseparation.
Men hur utmyntar sig då detta rent lyssningsmässigt?
I de två fall jag provade var det inga enorma skillnader. Jag tror dock gärna att om man startar helt från ruta 1 med en ny pickup och kan hoppa över hela den besvärliga "trial and error" processen, så ger Fozgometer något för pengarna. Som mycket annat av den här typen produkter är de nog mest myntade på dem som har många pickuper och ofta byter. Alternativt kunde man slå sig ihop några stycken och delas om investeringen. Det väsentliga i den här processen är enligt min mening att man har uteslutit en obekant faktor. Det finns rikligt ovigt man ska ta hand om när en pickup ska justeras in.
Med Fozgometer är man säker på att azimut är mitt i prick och så kan man koncentrera sig om allt det övriga.
Nästa gång ser jag på det rätt avancerade Feikert Adjust+ programmet, som utöver azimut också kan mäta flera andra parametrar med hjälp av en dator.

 

 

The Fozgometer

2.720 kr.

The Ultimate Analogue

test LP 520 kr.

www.highfi.se

 

NOMONO